skip to Main Content

Over onze vereniging

Als school horen wij bij NoorderBasis, een gereformeerde scholenvereniging met 20 scholen in Groningen, Friesland en Drenthe. Dit zijn basisscholen, Speciaal Basisonderwijs en een school voor Speciaal Onderwijs. Op deze scholen werken gemotiveerde leerkrachten die er, vanuit hun christelijke identiteit, alles aan doen om kinderen optimaal tot bloei te laten komen.

De Bijbel is daarbij onze basis. Onze leerlingen zijn gemaakt door God en daarom kijken we bij elk kind wat hem of haar uniek maakt. Samen met ouders werken wij aan de ontwikkeling van de kinderen. Op NoorderBasis-scholen werken we actief aan een veilig christelijk pedagogisch klimaat en goede onderwijsresultaten.

Bezoek hier de website van NoorderBasis

Back To Top