skip to Main Content

Jaarthema FEEST VOOR DE HEER

Bij onze maandopeningen en vieringen tijdens het schooljaar 2022-2023 gebruiken we het thema: Feest voor de Heer.  Als christenen zijn we gewend om tot eer van onze Heer een aantal christelijke feesten te vieren: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Dit jaar gaan we in de Bijbel lezen  dat er nog meer  feesten gevierd werden.  We leren over de betekenis van deze feesten en hoe de Israëlieten dit vierden. De feesten laten ons zien hoe de Heer steeds voor het voortbestaan van Zijn volk heeft gezorgd en dat we ons voor moeten bereiden op Zijn komst.

Een fijn jaar toegewenst, waarin we samen feesten mogen vieren voor de Heer en uitzien naar Zijn wederkomst.

Copyright: Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NoorderBasis.

NoorderBasis Jaarthema FEEST VOOR DE HEER

Onze eerdere jaarthema's waren:

Jaarthema OP REIS NAAR HET BELOOFDE LAND

De Israëlieten trokken 40 jaren rond in de woestijn op weg naar het beloofde land. Het was geen gemakkelijke reis maar de Here was er altijd bij. Net als de Israëlieten zijn ook wij op reis. We zijn onderweg naar de nieuwe aarde. Voor ons is de Bijbel een wegwijzer. Door de woorden van de Here, die daarin staan, wijst Hij ons de weg voor onze reis naar het beloofde land. Zo kijken we samen uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

NoorderBasis jaarthema OP REIS NAAR HET BELOOFDE LAND

Jaarthema OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar zit soms in heel kleine dingen. Een bemoedigend woord. Een schouderklopje of een kaartje. Het lijkt niet veel, maar je doet een ander er een groot plezier mee. Tijdens het schooljaar 2020-2021 was ons thema Omzien naar elkaar. We lezen in de Bijbel dat God ons vraagt om naar elkaar te kijken, voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Elke maand staan we met een maandthema stil bij deze opdracht. Laten we samen Omzien naar elkaar.

NoorderBasis jaarthema OMZIEN NAAR ELKAAR

Jaarthema PRACHTIG!?

We lezen in de Bijbel dat God de aarde heeft gemaakt, Prachtig!  Hoe gaan de mensen daarmee om? Is de aarde nog wel zo Prachtig? Wat kunnen wij doen om goede rentmeesters te zijn? Elke maand hebben we samen stil gestaan bij Gods schepping en hoe wij voor de aarde zorgen. Tijdens het schooljaar 2019-2020 gebruiken we het thema Prachtig!? hiervoor.

NoorderBasis jaarthema PRACHTIG!?

Jaarthema ZIEN

Van de Here leren we dat we Hem moeten liefhebben en onze naaste als onszelf. Omzien naar elkaar en daarbij Zijn liefde doorgeven, vindt de Here belangrijk. ZIEN is het jaarthema van schooljaar 2018/2019 geweest. Samen gingen we ontdekken wat de Bijbel ons leert over zien.

NoorderBasis jaarthema ZIEN

Jaarthema IK BEN...

Het schooljaar 2017/2018 was ons jaarthema: ‘Ik ben…’. Op vele verschillende manieren laat God zien wie Hij voor ons is. Vanuit dit thema stonden we op al onze scholen stil bij wie God voor ons is. Onze kinderen mogen weten dat ze een geliefd kind van God zijn: ‘Ik ben geliefd’.

NoorderBasis jaarthema IK BEN..
Back To Top