skip to Main Content

Kenmerken

* christelijke identiteit in Bijbellessen, vieringen en onderlinge omgang
* veilige en gezellige sfeer op school
* goed pedagogisch klimaat d.m.v. Gouden Weken en Kanjertraining
* orde, rust en duidelijkheid
* werken vanuit een thematische context
* aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid
* ruimte voor creativiteit
* aandacht en zorg voor elk individueel kind
* onderwijs op maat voor ieder kind
* moderne onderwijs- en lesmethodes
* goed en veel contact met betrokken ouders
* enthousiast en gemotiveerd team

ons onderwijs

Werken in jaargroepen

We werken op De Leilinde in jaargroepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep zitten. We bieden de kinderen leerstof passend bij hun leeftijd aan, eventueel met leerstof op hun eigen niveau, zoals extra hulp of plustaken. We houden in ons onderwijs rekening met verschillen en passen ons lesgeven daarop aan in leerstof, tijd en tempo als dat nodig is. We hebben kinderen goed in beeld en bieden goede zorg wanneer het leren niet vanzelfsprekend is, of wanneer sociale situaties lastig zijn. Daarnaast geven we lessen sociale vaardigheid en komen muziek, creativiteit, gym en andere activiteiten aan bod.

Omdat we een relatief kleine school zijn, hebben we de jaargroepen gecombineerd tot vier klassen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8).

ons onderwijs 2

Kanjertraining

Veiligheid en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moet elk kind zich veilig, geborgen, erkend en gewaardeerd voelen. Elke week worden kanjerlessen gegeven om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook daarvoor verantwoordelijkheid te nemen.

De Kanjerafspraken: we hebben respect voor God, voor onszelf en voor elkaar. Je mag leren jezelf te zijn!

Back To Top